นำเข้า/ส่งสินค้าไปขาย/ค้นหาโรงงาน


นำเข้า/ฝากสั่งสินค้า
ส่งสินค้าไปขาย
ค้นหาโรงงาน
ค่าบริการ/ราคา ส่งสินค้าไปขาย
  วิธีการแบ่งประเภทสินค้า
 • 1.สินค้าปกติ สินค้าธรรมดาทั่วไป
 • 2.สินค้าพิเศษ เช่น รังนก, เครื่องไม้, งานแกะสลัก, สินค้ามี อย. มอก. เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ ประดับยนต์ กรุณาสอบถาม
  วิธีการคำนวนราคา (ระหว่างโกดังไทย-โกดังจีน)
  แบ่งเป็นสองแบบคือ
 • 1) คำนวณราคาจากน้ำหนักสินค้า สินค้าที่ปริมาตรกับน้ำหนักสัมพันธ์กัน ราคา 90 บาท / KG

 • 2) คำนวนราคาจากขนาดสินค้า สินค้าที่ปริมาตรกับน้ำหนักไม่สัมพันธ์กัน ราคา 11,000฿ /CBM
  การวัดขนาดของสินค้าโดยแปลงหน่วยเป็นเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) = ลูกบาศก์เมตร (CBM) (คิว)

 • หมายเหตุ ตัวอย่างสินค้าที่มีขนาดและน้ำหนักไม่สัมพันธ์กัน สินค้าที่มีขนาดใหญ่แต่มีน้ำหนักเบาส่วนใหญ่ต้องคิดราคาเป็น CBM (คิว) เช่น เฟอร์นิเจอร์, อาหารของเล่น ฯ ระยะเวลาในการดำเนินการ 20 – 25 วัน
ค่าบริการ/ราคา ส่งสินค้าไปขาย
  ค่าบริการ
 • ค่าแพค ค่าส่ง ค่าพัสดุ เหมาจ่าย 5,000 บาท ต่อปี
 • แปลภาษา และตกแต่งรูปให้ ฟรี
 • ค่าเช่าโกดัง ลบ.ม. ละ 1,200 บาท ต่อเดือน (กว้าง x ยาว x สูง) = ลูกบาศก์เมตร (CBM) (คิว)
 • รูปแบบการขนส่ง ประเภท (น้ำหนัก) ค่าขนส่ง (บาท)
  ส่งสินค้าไปขาย KG 85
  CBM 10,000
  Selling Fee จากทุกช่องทางการขาย
 • ยอดขาย 0B – 30,000B
  GP 8% ของยอดขาย
 • ยอดขาย 30,001B – 100,000B
  GP 7% ของยอดขาย
 • ยอดขาย 100,001B – 500,000B
  GP 6% ของยอดขาย
 • ยอดขาย 500,001B ขึ้นไป
  GP 5% ของยอดขาย
  เงื่อนไขการชำระค่าสินค้า
 • บริษัท มีกำหนดเช็คยอดและตัดยอดทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน และจะโอนเงินค่าสินค้าที่ได้จำหน่ายและหักค่าใช้จ่ายในการขายให้กับเจ้าของสินค้า
 • ยอดเงินโอนให้กับทางเจ้าของสินค้าหมายถึง ภายหลังจากที่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าได้รับสินค้า และทางบริษัทได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว จึงจะโอนเงินค่าสินค้าที่ได้จำหน่าย ตามวันสรุปยอด คือ 25 ของทุกเดือน ใช้เวลาประมาณ 3-7 วันทำการ
  หมายเหตุ :
 • ทางบริษัทเป็นเพียงผู้นำสินค้าไปเพื่อนำไปจำหน่ายเท่านั้น ไม่ได้มีสิทธิหรือเป็นเจ้าของสินค้านั้นๆแต่อย่างใดโดยทางบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าทางช่องทางต่างๆ ทุกช่องทาง รวมทั้งวางจำหน่ายสินค้า บนเวปไซต์เถาเป่าและจัดให้มีแอดมินร้านค้าเพื่อตอบคำถามลูกค้าให้ รวมถึงการดำเนินการจัดส่งสินค้าที่ลูกค้าสั่งให้กับลูกค้าที่นำสินค้าไปขาย
 • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายงานนิทรรศการสินค้า ค่าพีอาร์ โปรโมทสินค้า หรือ โปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขายค่าขนส่ง
  วิธีการคำนวณราคาค่าขนส่ง (ระหว่างโกดังไทย – โกดังจีน)
  แบ่งเป็น 2 แบบ คือ
 • 1. คำนวณราคาจากน้ำหนักสินค้า สินค้าที่ปริมาตรกับน้ำหนักสัมพันธ์กัน ราคา 85 บาท / KG
 • 2. คำนวนราคาจากขนาดสินค้า สินค้าที่ปริมาตรกับน้ำหนักไม่สัมพันธ์กัน การวัดขนาดของสินค้าโดนแปลงหน่วยเป็นเมตร (กว้าง x ยาว X สูง) = ลูกบาศก์เมตร(CBM) (คิว) ราคา 10,000฿ /CBM

 • หมายเหตุ ตัวอย่างสินค้าที่มีขนาดและน้ำหนักไม่สัมพันธ์กัน สินค้าที่มีขนาดใหญ่แต่มีน้ำหนักเบาส่วนใหญ่ต้องคิดราคาเป็น CBM (คิว) เช่น เฟอร์นิเจอร์, อาหารของเล่น ฯ ระยะเวลาในการดำเนินการ 20 – 25 วัน
 • * วิธีการคำนวณราคาค่าขนส่ง (ระหว่างโกดังไทย – โกดังจีน)
กรอกแบบฟอร์มส่งสินค้าไปขาย


1 Step 1
2 Step 2
3 Step 3
รายละเอียดการนำสินค้าเข้ามาขาย/ฝากสั่งสินค้า
  สำหรับลูกค้าที่ฝากสั่งสินค้า
 • สมัครสมาชิกฟรีที่ Website ใส่ Web Tian thai
 • Step 1 : ลูกค้าเข้าไปเลือกสินค้าได้ที่ Website taobao.com, Tmall.com, 1688.com และ JD.com คัดลอก Link ที่ต้องการจาก Website ดังกล่าวข้างต้นมาวาง ระบุจำนวนที่ต้องการ พร้อม ระบุ Size และ สี (ถ้ามี) กดยืนยันส่งข้อมูล
 • Step 2 : ลูกค้าเลือกประเภทการขนส่งที่ต้องการ
 • Step 3 : ระบุวิธีการรับสินค้าหลังจากสินค้ามาถึงโกดังที่ไทยเรียบร้อยแล้ว
 • ทางบริษัทจะส่งข้อมูลรายระเอียดการสั่งสินค้า ราคาค่าสินค้า พร้อมรายระเอียดที่เกี่ยวข้องให้ลูกค้าทราบทาง Mail ที่ลงทะเบียนหรือแจ้งไว้กับทางบริษัท
 • ลูกค้าสามารถ ชำระค่าบริการ ผ่านตู้ ATM, Counter ธนาคาร, Internet Banking , Scan เพิ่อชำระเงิน
ค่าบริการ/ราคา ส่งสินค้าไปขาย
  วิธีการแบ่งประเภทสินค้า
 • 1.สินค้าปกติ สินค้าธรรมดาทั่วไป
 • 2.สินค้าพิเศษ เช่น สินค้ามี อย. มอก. เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ ประดับยนต์ สินค้าแบรนด์เนม
 • กรุณาสอบถาม
  วิธีการคำนวนค่าขนส่ง (ระหว่างโกดังไทย-โกดังจีน)
  แบ่งเป็นสองแบบคือ
 • 1) คำนวณราคาจากน้ำหนักสินค้า สินค้าที่ปริมาตรกับน้ำหนักสัมพันธ์กัน
  การชั่งน้ำหนักของสินค้า = เป็นกิโลกรัม (Kg)

 • 2) คำนวณราคาจากขนาดสินค้า สินค้าที่ปริมาตรกับน้ำหนักไม่สัมพันธ์กัน
  การวัดขนาดของสินค้าโดยแปลงหน่วยเป็นเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) = ลูกบาศก์เมตร (CBM) (คิว)
 • รูปแบบการขนส่ง ประเภท (น้ำหนัก) ค่าขนส่ง (บาท)
  ทางรถ KG 56
  *เฉพาะลูกค้าฝากนำเข้าสินค้า 48
  CBM 7,700
  ทางเรือ KG 42
  *เฉพาะลูกค้าฝากนำเข้าสินค้า 37
  CBM 5,000
 • * สำหรับลูกค้าที่มีสินค้าขนส่งจำนวนมาก กรุณาติดต่อเพื่อขอรับเรทพิเศษ
 • หมายเหตุ : ตัวอย่างสินค้าที่มีขนาดและน้ำหนักไม่สัมพันธ์กัน ทางรถ / ทางเรือ สินค้าที่มีขนาดใหญ่ แต่น้ำหนักเบา โดยส่วนใหญ่ คิดราคาเป็น CBM (คิว) เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของเล่นหุ่นยนต์กันดั้ม ตุ๊กตาเด็กเล่น ของเล่นเด็กพลาสติก เบาะรองนั่ง เสื้อผ้า โคมไฟหน้ารถยนต์ อะไหล่ อุปกรณ์ประดับยนต์ ฯลฯ

  ทางบริษัทจำเป็นต้องรอให้สินค้าถึงโกดังที่จีนก่อน จึงจะทราบปริมาตรสินค้าที่แน่นอนได้ว่ามีขนาดกับน้ำหนักสัมพันธ์กันหรือไม่ หากพบว่าสินค้า ต้องคิดค่าส่งเป็น ลบ.ม. CBM ทางบริษัทจะสอบถามลูกค้าก่อนว่า ต้องการส่งทางรถหรือทางเรื่อ ก่อนจะส่งสินค้าออกจากจีน

  -   สินค้าพิเศษนอกเหนือจากประเภทที่ระบุไว้ข้างต้น โปรดสอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติม

  -   ถ้าทางลูกค้าต้องการให้ตีลังไม้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าพร้อมสอบถามค่าบริการเพิ่มเติม

  -   กรณีที่ลูกค้าสั่งสินค้าที่แตกหักง่ายมาเบื้องต้น ทางบริษัทจะพิจารณาแพ็กเกจสินค้าของร้านค้า หรือ โรงงานที่ส่งมา หากเห็นว่าไม่ปลอดภัยทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทำการขนส่ง ในกรณีที่ทางบริษัทได้แจ้งให้ลูกค้าทราบแล้ว แต่ทางลูกค้าไม่ระบุให้ตีลังไม้ ทางเราขอสงวนสิทธ์ไม่รับผิดชอบในกรณีสินค้าเสียหาย

  -   ในกรณีสินค้าหายทางเรารับผิดชอบตามราคานำเข้า

กรอกแบบฟอร์มข้อมูลการนำเข้า / ฝากสั่งสินค้า
รูปแบบการขนส่ง ประเภท (น้ำหนัก) ค่าขนส่ง (บาท)
ทางรถ KG 56
CBM 7,700
ทางเรือ KG 42
CBM 5,000
บริการค้นหาโรงงาน แหล่งผลิตสินค้า
 • บริการ : ติดต่อค้นหาแหล่งสินค้า
 • อัตราค่าบริการ (ต่อสินค้า 1 ประเภท)
 • ทางบริษัท ติดต่อค้นหาให้ 3 โรงงาน เพื่อเปรียบเทียบราคา สามารถเลือกสั่งได้
 • 3 ร้านค้า คิดค่าบริการเริ่มต้นที่ 1,000 บาท (แล้วแต่ประเภทสินค้า)
หมายเหตุ : ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหาราคาตามที่ลูกค้าต้องการได้ ทางบริษัทขออนุญาตินำเสนอราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพและคุณสมบัติที่ทางลูกค้ากำหนด
  นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีบริการอำนวยความสะดวกให้กับคุณลูกค้าใน การประสานงานติดต่อกับทางโรงงานหรือแหล่งสินค้าที่จีน ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสินค้าถึงมือลูกค้า
 • 1. การประสาน รายละเอียดสินค้า (ทุกรายละเอียดสินค้า ทุกเงื่อนไข ระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขาย)
 • 2. การประสาน วางเงินมัดจำ (การต่อรอง ลดความเสี่ยงในการลงทุน)
 • 3. การประสาน ระยะเวลาการผลิต (การติดตามระยะเวลาผลิต ให้เป็นไปตามกำหนด)
 • 4. การประสาน การจัดส่งสินค้าเข้าโกดังจีน (ประสานขนส่งในจีนที่รวดเร็ว ปลอดภัยและคุ้มค่าที่สุด)
 • 5. การประสาน การจัดส่งระหว่างประเทศ จีน–ไทย (ประสานโกดังสินค้า ในการจัดส่ง รวดเร็ว คุ้มค่าที่สุด)
 • 6. การประสาน การจัดส่งในประเทศไทย (ประสานกับคุณลูกค้า ในการจัดส่ง รวดเร็ว คุ้มค่าที่สุด)
  เงื่อนไข
 • 1. ทางบริษัทเป็นแค่ตัวกลางในการประสานงานระหว่าง โรงงานและ คุณลูกค้า การตัดสินใจเลือกซื้อนั้น เป็นสิทธิของคุณลูกค้าในการเลือก
 • 2. สินค้าไม่ตรงตามคุณภาพ หรือ ชำรุด ( ในส่วนที่ไม่ใช่ความผิดพลาดจากการจัดส่ง ) ทางบริษัทขออนุญาตไม่รับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว แต่ทั้งนี้ทางบริษัทยินดีประสานงานกับทางโรงงานหรือแหล่งสินค้าเพื่อจัดการกับปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้น
 • 3. กรณีประสานโรงงานที่ลูกค้าให้ข้อมูลไม่ได้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินเต็มจำนวน
 • 4. กรณีเริ่มประสานโรงงานแล้ว พร้อมมีเอกสารใบสั่งซื้อจากโรงงานส่งกลับมา ถือว่าเป็นการใช้บริการเรียบร้อยแล้ว ( จะไม่สามารถขอคืนเงินค่าบริการได้ ) ค่าบริการ 1,000฿
กรอกแบบฟอร์มข้อมูลบริการค้นหาโรงงาน