ลูกค้าสมาชิกบริษัท
สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกของบริษัท Tian Thai SME Trading เท่านั้น
Rate หยวน / บาท 4.80 บาท / หยวน 5.10
ลูกค้าทั่วไป
สำหรับลูกค้าทั่วไป ที่ต้องการให้ทางบริษัทช่วยเหลือ